Derek Heek, Analytics Engineer, Bookit

15:30 – 16:00 (NL) Partnersessie: Hyperpersonalisatie in travel: Het vinden en boeken van een vakantie net zo leuk maken als de vakantie zelf


Derek Heek, Analytics Engineer, Bookit
Als Analytics Engineer opereert Derek op het snijvlak tussen de techniek en de business. Samen met de data-analisten zorgt hij er binnen Bookit voor dat de grote berg met beschikbare data maximaal benut wordt. Zo worden de verschillende afdelingen intern in staat gesteld data-gedreven beslissingen te maken. Daarnaast wordt met behulp van data de klantbeleving geoptimaliseerd en gepersonaliseerd, waarbij ernaar wordt gestreefd de ervaring van een persoonlijk reisadviseur online zo dicht mogelijk te benaderen.
Registreren