Ronde Tafel – Deep Dive Sessies

Ronde Tafel – Deep Dive Sessies

Door het voorgaande succes faciliteert het Travel Congress wederom, de ronde tafel deep dive sessies! Wij willen middels deze interactieve nieuwe gespreksvorm de reisbranche op een andere manier bij elkaar brengen. Onder leiding van een ervaren en goed ingevoerde moderator voeren we aan ronde tafels met 10 branchegenoten vanuit verschillende disciplines een open discussie m.b.t. een specifieke thema. Doel is om tijdens deze “deep dives” over een belangrijk actueel onderwerp kruisbestuiving te creëren die samenwerking en kennisdeling in de reisbranche helpt te bevorderen. What’s in it for you? Leren van elkaar, komen tot nieuwe inzichten en uiteraard netwerken met de juiste personen.

Voor wie?
Iedereen is welkom, zolang je aansluiting hebt vanuit je functie met één van de onderstaande onderwerpen. Er zijn 6 ronde tafels met in totaal 54 plaatsen beschikbaar. O.b.v. de inschrijvingen zal de organisatie middels “matchmaking” ervoor zorgdragen dat de tafels evenwichtig worden samengesteld o.b.v. thema, type organisatie en functieprofiel. Het aantal plaatsen is beperkt, dus schrijf je snel in!

Meld je aan voor één van de volgende onderwerpen:

Drijvers van een duurzame sector
Hoe gaan zowel reisorganisaties als bestemmingen ermee om als we ineens van 0 naar 100 moeten? Vallen we direct terug in de oude gewoontes en is massatoerisme snel weer een feit, of is dit het moment om het verschil te maken en hebben wij van deze uitdagende periode juist geleerd dat het anders moet. De aard van de toeristische sector is complex; het heeft impact op het klimaat, maar het heeft ook de potentie om positieve veranderingen te beïnvloeden. Reizen moet duurzamer! Om dit te kunnen realiseren moet er verder geïnvesteerd worden in people, planet en profit. Purpose gedreven organisaties, investeren in human capital slechts een greep uit dé onderwerpen waar wij het de afgelopen jaren continu over hebben. Hoe gaan we verschil maken, niet alleen voor onszelf, maar juist voor de volgende generaties.

Boosten van business in het toerisme-ecosysteem
2022 wordt het jaar van de herstart. Hoe “herbouwen” we het landschap van de reissector en winnen we het vertrouwen van de consument terug? Nieuwe business modellen, disruptieve technologieën, het zijn dé onderwerpen waar wij het de afgelopen jaren continu over hebben. Commitment van alle organisaties in het toeristisch speelveld is een essentiële factor in het samenwerken aan de heropbouw van het toerisme. Het is nodig voor het ontwikkelen van een wendbare en toekomstbestendige sector, zowel op de korte als op de lange termijn.