Kees van der Most

Break-out sessie ronde 4
14.45 – 15.15 De Nederlandse vakantiemarkt in 2030 | 10 belangrijke trends die het vakantiegedrag de komende jaren gaan bepalen (NL)

Op basis van deskresearch, expert interviews en speciaal uitgevoerd consumentenonderzoek, wil ik komen tot een toekomstvisie voor de Nederlandse vakantiemarkt richting 2030. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten en op welke trends leggen we de focus? En hoe spelen we in op deze trends?

Kees van der Most

Directeur Trends & Tourism

Kees van der Most is zijn hele werkzame leven al actief in toerisme. Hij heeft onder meer gewerkt als hoofd onderzoek bij NBTC Holland Marketing en als directeur van NBTC-NIPO Research. In 2018 startte hij zijn eigen bureau Trends & Tourism. Kees heeft veel kennis en ervaring met betrekking tot trends en onderzoek in toerisme en recreatie.